rajajarakud (ingl. Founder cells)

Pärast viljastumist sügoodi asümmeetrilisel lõigustumisel moodustuvad rakud, mis annavad alguse mitmesugustele diferentseerimisradadele.

Sarnased vasted