premutatsiooniline olek (ingl. Premutational condition)

Muutus geenis või selle lähipiirkonnas, mis võib viia mutatsiooni tekkeni.