põlvkondade vaheldus (ingl. Alternation of generations)

Haploidsete ja diploidsete või suguliselt ja sugutult sigivate organismide vaheldumine taimede ja osa loomade elutsüklis.

Sarnased vasted