polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) (ingl. Polymerase chain reaction, PCR)

Kindla DNA-järjestuse amplifikatsioon in vitro tingimustes, mis toimub paljukordse denaturatsiooni, oligonukleotiidsete praimerite hübridatsiooni ja polünukleotiidi sünteesi tsüklite tulemusel.

Sarnased vasted