Poissoni tõenäosusjaotus (ingl. Poisson probability distribution)

Jaotuse eripärast tulenevalt määratakse korrektuurifaktor valkude evolutsioonilise muutumise kiiruse kindlakstegemise täpsustamiseks. Nt. aminohappe punktis n toimuvate muutuste tõenäosus.

Sarnased vasted