perekondlik (ingl. Familial)

Olukord (või haigus), mida tuleb perekonnas või suguvõsas sagedamini ette kui kogu elanikkonnas (populatsioonis), hoolimata sellest, kas tegemist on geneetilise või mittegeneetilise mõjuteguriga.

Sarnased vasted