pärmseente kunstlikud kromosoomid (ingl. Yeast artificial chromosomes, YACs)

YAC on lineaarne pärmi minikromosoom, millel on kolm olulist funktsionaalset järjestust: autonoomne replikatsiooni alguspunkt (ARS), tsentromeer (CEN) ja kaks telomeeri (TEL).

Sarnased vasted