pärmseente kaksikhübriidisüsteem (ingl. Yeast two-hybrid system)

Valk-valk-interaktsioonid annavad võimaluse otsida cDNA-klonoteekides aktivaatorvalkude või nendega kompleksis olevate valkude geene, mille produktid seonduvad vastavate spetsiifiliste valgukompleksidega.

Sarnased vasted