A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

atenuaator (ingl. Attenuator)

Prokarüoodi geeni (või geenile vastava RNA) 5´-piirkonna nukleotiidne järjestus, mis põhjustab transkriptsiooni enneaegse lõpetamise, ilmselt spetsiifilise sekundaarstruktuuri moodustumise tõttu.

ATP (ingl. ATP)

Adenosiintrifosfaat: energiarikas ribonukleotiid, mis vahendab energia ülekannet rakus toimuvates protsessides.

auksotroof (ingl. Auxotroph)

Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid või vitamiine).

autonoomne üksus (ingl. Autonomous unit)

Mõistet kasutatakse suvalise bioloogilise üksuse või protsessi kohta, mis saab iseseisvalt funktsioneerida ilma teiste üksuste kaasabita. Näiteks kodeerib transposoon ensüümi sünteesi, mis määrab ta enda transpositsiooni. Vt. mitteautonoomne üksus.

autopolüploid (ingl. Autopolyploid)

Polüploid, millel on identsed või peaaegu identsed kromosoomikomplektid (genoomid) kordistunud. Polüploidsete genoomidega liigid moodustuvad sel juhul samast algse liigi genoomist.

autoradiograafia (ingl. Autoradiography)

Meetod, kus fotopositiiv või andmestik saadakse ainete (nt. DNA) radioaktiivse materjaliga (nt. tümidiin) märgistamisel ja järgneval eksponeerimisel radioaktiivse kiirguse suhtes tundlikule filmile.