A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

apomiksis (ingl. Apomixis)

Taimede mittesugulise paljunemise viis, kus moodustatakse mitteredutseeritud kromosoomistikuga (tavaliselt diploidsed) munarakud, mis arenevad edasi ilma viljastumiseta, partenogeneetiliselt.

apoptoos (ingl. Apoptosis)

Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõttu, raku enesetapp.

arhed (ingl. Arheae)

Bakteritest fülogeneetiliselt eraldi seisvad evolutsiooniliselt iidsed prokarüootsed mikroorganismid; nimetatud ka arhebakteriteks.

arvutibioloogia (ingl. Computer biology)

Uute arvutipõhiste andmetöötlusmeetodite abil järjestuste reastamine, geenide ja nende regulatiivsete piirkondade avastamine, genoomide kokkupanek, valkude järjestuste määramine ja valkude struktuuri oletamine, bioloogilise mitmekesisuse määramine, evolutsiooni modelleerimine jne.

asendiefekt (ingl. Position effect)

Fenotüübi muutus, mis on põhjustatud geeni või geenigrupi asupaiga muutusest kromosoomis. Sageli on see efekt põhjustatud heterokromatiinist, mis asub vaadeldava geeni või geenigrupi kõrval.

asutajaefekt (ingl. Founder effect)

Juhuslik alleelisageduste muutus uues väikeses ja isoleeritud populatsioonis. Juhuslik väike väljavõte suurest põhipopulatsioonist. Väike populatsioon võib geneetiliselt divergeeruda geneetilise triivi tõttu.