A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XIST-transkript (ingl. X inactive specific transcript, XIST)

Inaktiivse X-kromosoomi XIC-piirkonnas asuvalt geenilt XIST sünteesitakse 17 kb pikkune RNA, mis ei kodeeri mitte ühegi polüpeptiidi sünteesi, kuid mis katab (assotsieerub) inaktiivse X-kromosoomiga, takistades sellelt info lugemist. Aktiivses X-kromosoomis on geeni XIST-transkriptsioon pärsitud. Imetajatel on emasorganismides alati üks somaatiliste rakkude X-kromosoomidest inaktiivses olekus.

XYY-sündroom (ingl. XYY syndrome)

Liigse Y-kromosoomiga mehed (pikk kasv, raskused hariduse omandamisel, püsimatud, kontrollimatu temperamendiga, hüperaktiivsed). On viljakad, aga natuke ägedama iseloomuga mehed, kes võivad järglastena saada kergemini Klinefelteri sündroomiga (XXY) lapsi.

Z-DNA (ingl. Z-DNA)

Vasakule pöörduv kaksikheeliks, mis moodustub G:C-rikkas DNA-molekulis. Z tähistab siksakilist suhkur-fosfaatse selgroo asetusviisi DNA-s. Täispööre moodustub 12 aluspaarist.

Zoo-FISH (ingl. Zoo-FISH)

Mingi liigi kromosoomi DNA piirkond (teadaolev de novo sünteesitud järjestus) märgistatakse erinevate fluorestseeruvate värvmärgistega ja hübriiditakse uuritava liigi kromosoomidega (kogu DNA-ga) võrdleval genoomsel uuringul.