A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

operaatormutatsioonid (ingl. Operator mutations)

Mutatsioonid, mis põhjustavad operoni või geeni konstitutiivset ekspressiooni. Mutatsioon toimib vaid cis-asendis, sest siin pole tegemist difuusse valguga, vaid orienteeritud DNA-järjestustega.

Sarnased vasted