A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

normaaljaotus (ingl. Normal distribution)

Kvantitatiivse tunnuse väärtuste jaotust populatsioonis iseloomustav kõver on keskmise väärtuse suhtes sümmeetriline. Populatsiooni keskmine ja modaalklass langevad kokku.

Sarnased vasted