A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nitritmutatsioonid (ingl. Nitrous mutations)

Lämmastikushape (HNO2) põhjustab A, G ja C aminorühmade oksüdatiivset desamiinimist (aminorühmad muudetakse ketorühmadeks), mis muudab N-aluste H-sidemete moodustamise potentsiaali.

Sarnased vasted