A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

neitsilikud (naiivsed) rakud (ingl. Virgin or naive cells)

B- ja T-lümfotsüüdid, mis pole kokku puutunud konkreetse kehavõõra antigeeniga. Pärast kokkupuudet antigeeniga diferentseeruvad need aktiveeritud B- ja T-rakkudeks ning hiljem ka mälurakkudeks.

Sarnased vasted