A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

negatiivne autoregulatsioon (negatiivne iseregulatsioon) (ingl. Negative autogenous regulation, negative self-regulation)

Geeni või koordinatiivselt reguleeritavate geeniklastrite avaldumise pidurdamine lõpp-produkti või protsessis osaleva ühe kindla geeni produkti poolt.

Sarnased vasted