metüülimine (DNA ja RNA) e. metülatsioon (ingl. Methylation of DNA and RNA)

Metüülgrupi (-CH3) lisamine ühele või rohkemale nukleiinhappe nukleotiidile. Tavaliselt lülitub lämmastikaluste modifikatsioonil lisametüülgrupp tsütosiinile (moodustub metüültsütosiin e. MC), millega kaasneb DNA või RNA vastava piirkonna vaigistamine.

Sarnased vasted