metüülguaniin -O6 (ingl. O6-methylguanine)

Modifitseeritud nukleotiid, mis paardub nii C- kui T- nukleotiididega, kuid DNA replikatsiooni käigus lülitab DNA polümeraas vastasahelasse vaid T, mistõttu tekib mutatsioon.

Sarnased vasted