lookusheterogeensus (ingl. Locus heterogeneity)

Geneetiline heterogeensus, kus sama fenotüüpi määratakse erinevate alleelide või mittealleelsete lookuste mutatsioonidega. Vastupidine nähtus pleiotroopsusele, kus üksik geen võib põhjustada paljude erinevate fenotüüpide avaldumist. Vt. alleelne heterogeensus.

Sarnased vasted