lookus (ingl. Locus)

Kindel koht kromosoomis, kus asub geen (üks tema alleelidest).