korrelatsioonikoefitsient, r (ingl. Correlation coefficient)

Eri omaduste mõõtmistulemuste seeriate vastastikune seotus, mida hinnatakse korrelatsioonikoefitsiendiga.

Sarnased vasted