korrelatsioon (ingl. Correlation)

Muutuvate väärtuste statistiline sidestatus.