kaugristamine (ingl. Crossbreeding)

Eri rasside või liikide isendite omavaheline ristamine.