kataboliitne repressioon (ingl. Catabolite repression)

Glükoosi vahendatud transkriptsiooni-taseme pidurdamine kataboolseid metabolismiahelaid määravates operonides (nt. lac-operon).

Sarnased vasted