kaskaadne regulatsioon (ingl. Cascade regulation)

Geeniblokkide programmeeritud avaldumine.