A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

järjestused –35 (ingl. –35 Sequences)

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunkt asub 35 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu. Tunneb ära RNA polümeraasi sigmafaktori.

Sarnased vasted