invariant (ingl. Invariant)

Konstant e. mittemuutuv osa. Tavaliselt mõeldakse selle all molekuli osa, mis on eri liikidel sama.

Sarnased vasted