Inimgenoomi Organisatsioon (HUGO) (ingl. Human Genome Organization, HUGO)

Rahvusvaheline teadlasorganisatsioon inimese genoomi sekveneerimiseks ja teadustöö koordineerimiseks.