inhibiitor (ingl. Inhibitor)

Igasugune aine või objekt, mis takistab (pidurdab) keemilist reaktsiooni.