in situ hübriidimine (ingl. In situ hybridization)

Spetsiifiliste DNA-järjestuste asukoha määramine kromosoomis, hübriidides märgistatud DNA või RNA-ga kromosoomide denatureeritud DNA-d ja visualiseerides hübridatsiooni autoradiograafiliselt või fluorestsentsmikroskoobis.

Sarnased vasted