hüpotees (ingl. Hypothesis)

Teaduslik oletus, kuidas seletada mingit nähtust.