hüpervarieeruvad piirkonnad (ingl. Hypervariable regions)

Nii antikehade kergete kui ka raskete ahelate N-terminaalsed otsad on hüpervarieeruvad piirkonnad, mis on spetsiifilised erinevatele antigeenidele. Varieeruvad piirkonnad on ca 110 aminohappe pikkused.

Sarnased vasted