A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

histoonide remodelleerimine e. ümberkujundamine (ingl. Histone remodeling)

Histoone ümberkujundavad ensüümid nihutavad ATP-sõltuva protsessiga nukleosoome mööda DNA-d, katkestades histoon-DNA kontakti (läbi H2A/H2B dimeeri), ning avavad sellega DNA transkriptsiooniks.

Sarnased vasted