A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

histoonide deatsetüülimine (ingl. Histone deacetylation)

Vastupidine protsess histoonide atsetüülimisele. Toimub aktiivse kromatiini muutmisel inaktiivseks kromatiiniks.