A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hilinevad varased geenid (ingl. Delayed early genes)

Lambdafaagi genoomis on tosin hilinevaid varaseid geene, mille produkte on vaja faagi DNA replikatsiooniks, rekombinatsiooniks ja regulatsiooniks. Nende geenide sisselülitamiseks on vaja varase N-geeni produkti – N-valku.