Hardy-Weinbergi printsiip (ingl. Hardy-Weinberg principle)

Matemaatiline seaduspärasus, mis võimaldab määrata populatsioonis juhuslike ristamiste korral genotüüpide sagedusi lähtuvalt olemasolevatest alleelisagedustest.

Sarnased vasted