A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

günandromorf (ingl. Gynandromorph)

Indiviid, kelle keha üks osa on emas-, teine isasorganismi genotüübiga rakkudega (tunnustega). Suguline mosaiik.