glüfosaat (ingl. Glyphosate)

[N-(fosfonometüül)-glütsiin]. Laia toimespektriga herbitsiid.

Sarnased vasted