A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geennokauditud hiir (ingl. Knockout mouse)

Hiir, kelle genoomist on kõrvaldatud mingi kindel geen või geenid, kuid kes on võimeline vähemalt nokauditud geeni heterosügootsuse korral andma eluvõimelisi järglasi.