A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

geenikiip (ingl. Gene chip)

Väike silikoonplaat või muu tahke kandja, mis sisaldab oma pinnal kindla mustrina (mikroreastusena) suurt hulka sünteetilisi oligonukleotiidseid või cDNA-proove hübriidimiseks uuritava DNA-ga.

Sarnased vasted