funktsionaalne kloonimine (ingl. Functional cloning)

Funktsionaalse valgu avaldumine, mille aminohappeline või geeni nukleotiidne järjestus pole teada. Kasutatakse eukarüootide geenide kloonimisel.

Sarnased vasted