A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fototaksis (ingl. Phototaxis)

Organismide liikumine valguse poole või valgusest eemale – positiivne või negatiivne fototaksis.

Sarnased vasted