A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

fosfokuvaja (ingl. Phosphoimager)

Spetsiifiline aparaat, mis detekteerib radioaktiivset fosforit ja väljastab vastava informatsiooni.

Sarnased vasted