A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z- Zo Zw

Z-DNA (ingl. Z-DNA)

Vasakule pöörduv kaksikheeliks, mis moodustub G:C-rikkas DNA-molekulis. Z tähistab siksakilist suhkur-fosfaatse selgroo asetusviisi DNA-s. Täispööre moodustub 12 aluspaarist.