valgu struktuur (ingl. Protein structure)

Valkudel on neli organisatsioonitaset. Primaarstruktuuriks on aminohapete järjestus, sekundaarstruktuur tekib aminohappeliste piirkondade ruumilisel interaktsioonil, kolmemõõtmeline tertsiaarstruktuur moodustub polüpeptiidahela voltumisel ja kvaternaarstruktuur erinevate polüpeptiidahelate assotsieerumisel funktsioneerivaks valguks.