A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vastandlik lahknemine (ingl. Alternate disjunction)

Translokatsiooniliste kromosoomide lahknemine, kus moodustub eri tüüpi gameete. Vaid juhul, kui mõlemad translokatsioonilised kromosoomid (T1 ja T2) lahknevad koos ühele poolusele, tekivad gameedid, mis normaalse haploidse kromosoomistikuga gameetidega ühinemisel annavad elujõulised järglased. T1 ja T2 eraldi lahknemisel tekivad aneuploidsed gameedid, mis annavad viljastumisel elujõuetuid järglasi.

veaaldis reparatsioon (ingl. Error-prone repair)

Veaaldiste polümeraaside toimel lülitatakse DNA-ahelatesse valesid nukleotiide ning kõrvaldatakse üksikahelatesse jäänud tühikud. See suurendab drastiliselt mutatsioonisagedust. DNA polümeraasi toimel tekivad eelkõige raaminihkemutatsioonid, DNA polümeraas V toimel aga nukleotiidide asendusmutatsioonid.

vektor (ingl. Vector)

Plasmiid või viiruskromosoom, mida saab kasutada rekombinantsete DNA-molekulide konstrueerimisel ning viimisel elusrakku.