A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UP-element (ingl. UP element)

Lisaks -35 ja -10-heksameeridele on prokarüootsetel promootoritel veel kolmas A-T-rikas element, mis põhjustab -35-elemendist ülesvoolu DNA-bendingut e. DNA paindumist ja sellega RNA polümeraasi edasiliikumise takistamist ning transkriptsiooni pärssimist. Vt. DNA-käänd (ahelate paine).