A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ülesvoolujärjestus (ingl. Upstream sequence)

Transkriptsiooniühiku järjestus, mis eelneb (lokaliseerub 5´) transkriptsiooni algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-transkripti 5´-otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on –1. Kõik eelnevad miinusnukleotiidijärjestused on eespoolsed e. ülesvoolujärjestused. Vt. allavoolujärjestus.

UP-element (ingl. UP element)

Lisaks -35 ja -10-heksameeridele on prokarüootsetel promootoritel veel kolmas A-T-rikas element, mis põhjustab -35-elemendist ülesvoolu DNA-bendingut e. DNA paindumist ja sellega RNA polümeraasi edasiliikumise takistamist ning transkriptsiooni pärssimist. Vt. DNA-käänd (ahelate paine).