tsütogeneetiline analüüs (ingl. Cytogenetic analysis)

1. Kromosoomide (kogu karüotüübi) analüüs, mis põhineb erinevate kromosoomi värvumismeetodite tulemustel: vöödistiku jaotumine piki kromosoomi. 2. Kindla kromosoomipiirkonna (tavaliselt 80 kb – 500 mb) molekulaar-tsütogeneetiline uurimine, kasutades fluorestsentsmärgisega DNA-proove. 3. Somaatiliste rakuhübriidide geneetiline analüüs.

tsütoplasmaatiline pärilikkus (ingl. Cytoplasmic inheritance)

Pärilikkuse ülekanne, mis sõltub tsütoplasmast või tsütoplasmas olevatest struktuuridest, mitte aga tuumageenidest. Nimetatakse ka kromosoomiväliseks pärilikkuseks. Näiteks mitokondriaalne DNA mitokondrites ja plastiidne DNA taimedel, mis pärandub edasi sõltumatult tuuma kromosoomide jagunemisest.