TACTAAC-järjestus (ingl. TACTAAC box)

Eukarüootsete geenide konserveerunud DNA-järjestus (TACTAAC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 3´-splaissingusaidist. Selle järjestuse 3´-adeniin osaleb introni väljalõikamisel.